مجموع واردات و صادرات سنگ چین

مجموع واردات و صادرات سنگ چین

رشد مداوم تجارت واردات و صادرات در چین

در سال 2022، مجموع واردات و صادرات سنگ چین از 10 میلیارد دلار فراتر رفت که نشان دهنده رشد قوی در برابر فشار اقتصادی جهانی است.
تقاضای بازار برای انواع سنگ با کیفیت بالا باقی می ماند. این کشور حمایت از سیاست های تخفیف مالیات صادراتی، بیمه اعتبار و وام های اعتباری را تشدید کرده است.
سطح کلی تعرفه از 9.8 درصد به 7.4 درصد طی پنج سال کاهش یافت.
ترکیبی از اقدامات به تقویت تجارت واردات و صادرات چین کمک می کند. چین یک بازار امیدوار کننده برای توسعه است.
نمایشگاه سنگ شیامن را در تقویم سنگی خود به عنوان رویدادی که باید در آن شرکت کنید، علامت بزنید.

ثبت نام رایگان بازدیدکنندگان برای نمایشگاه سنگ Xiamen 2024 (16 تا 19 مارس) باز است. بلیط ورودی خود را از لینک زیر بگیرید: https://wap.stonefair.org.cn/#/login_en?locale=en

لگو انجمن سنگ ایران به عنوان یک شریک استراتژیک نمایشگاه شیامن، در سایت رسمی نمایشگاه درج گردید .

Steady Growth of Import & Export Trade in China

In 2022, China’s total amount of stone import and export exceeded $10 billion, marking a strong growth in the face of global economic pressure.
The market demand for quality stone varieties stays high. The nation has intensified policy support on export tax rebates, credit insurance and credit loans.
The overall tariff level fell from 9.8 percent to 7.4 percent over the five years. A combination of measures helps bolster China’s import and export trade. A promising market is here to be explored and developed.
Mark Xiamen Stone Fair 2024 on your stone-calendar as a must-attend event.

Free Visitor Registration for Xiamen Stone Fair 2024 (March 16-19) is open. Grab your entry ticket here: https://wap.stonefair.org.cn/#/login_en?locale=en

As a strategic partner of the Xiamen Exhibition, Iran Stone Association logo was listed on the official website of the exhibition.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *