TANEXPOنمایشگاه مقالات تشییع جنازه و قبرستان

TANEXPOنمایشگاه مقالات تشییع جنازه و قبرستان

TANEXPO نمایشگاهی است با تمرکز بر خدمات تشییع جنازه، از جمله مقالاتی در مورد دسته های تشییع جنازه و گورستان ها. این رویداد در بولونیا، ایتالیا، در مرکز نمایشگاهی بولونیا از 4 آوریل تا 6 آوریل 2024 برگزار خواهد شد. در آن مقالاتی در رابطه با شیوه های تشییع جنازه، از جمله مراسم تشییع جنازه […]