نمایشگاه کاشی و سنگ عمانTSS

نمایشگاه کاشی و سنگ عمانTSS

کاشی و سنگ عمان را نشان می دهد نمایشگاه کاشی و سنگ یک پلت فرم تجارت و تجاری حرفه ای برای صنعت سنگ طبیعی و کاشی است که در آن شرکت های داخلی و بین المللی محصولات کاشی و سنگ آخرین پیشرفت ها و فناوری های سنگ، محصولات نوآورانه را به نمایش می گذارند و […]