نمایشگاه پروژه قطر 2024: دو دهه تعالی در صنعت ساختمان قطر

 نمایشگاه پروژه قطر 2024: دو دهه تعالی در صنعت ساختمان قطر

نمایشگاه پروژه قطر، بزرگترین و طولانی‌ترین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در قطر است که از سال 2024 برگزار می‌شود. این رویداد مهم نقش حیاتی در ایجاد شراکت‌های تجاری و تسهیل تبادل دانش میان متخصصان صنعت ایفا کرده است. در طول دو دهه گذشته، نمایشگاه پروژه قطر به عنوان پلتفرمی برای شرکت‌های بین‌المللی و محلی برای […]