مجموع واردات و صادرات سنگ چین

مجموع واردات و صادرات سنگ چین

رشد مداوم تجارت واردات و صادرات در چین در سال 2022، مجموع واردات و صادرات سنگ چین از 10 میلیارد دلار فراتر رفت که نشان دهنده رشد قوی در برابر فشار اقتصادی جهانی است. تقاضای بازار برای انواع سنگ با کیفیت بالا باقی می ماند. این کشور حمایت از سیاست های تخفیف مالیات صادراتی، بیمه […]