حضور پر رنگ انجمن سنگ ایران در نمایشگاه شیامن_ چین ۲۰۲۴

حضور پر رنگ انجمن سنگ ایران

هدف از حضور مدیر روابط بین الملل انجمن سنگ ایران آقای مهندس حلاجیان به نمایندگی از انجمن سنگ در این نمایشگاه، معرفی پتانسیل سنگ ایران و ایجاد روابط تجاری فی مابین انجمن‌های کشورهای مختلف و تلاش در جهت صادرات در تمام بخشهای صنعت سنگ می باشد. We are here in Iran Stone Association Stand to […]