دسته:  بررسی سهمیه واردات در سال 1403

  •  بررسی سهمیه واردات در سال 1403

     بررسی سهمیه واردات در سال 1403

    قابل توجه کاربران سامانه جامع تجارت ،طبق تصمیمات وزارت صمت، بررسی سهمیه واردات در سال 1403 به صورت زیر انجام خواهد شد؛ حوزه‌های تولیدی و بازرگانیسهمیه‌ علی‌الحساب به میزان 30 درصد سهمیه اختصاص داده شده در سال 1402، در حوزه‌های بازرگانی و تولیدی برای فصل بهار 1403 اختصاص پیدا کرده است.اعطای سهمیه سال 1403، به…