افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹٪ به ۱۰٪

 افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹٪ به ۱۰٪

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص: به ‌موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) […]