توری Eros 170

توری فایبر گلاس مارامو
65گرمی
چشمه 3×3
عرض 170 سانتی متر
طول هر رول 200 متر