TISE WEST: دروازه ای به دنیای نوآوری در صنعت کفپوش، سنگ و کاشی

TISE WEST: دروازه ای به دنیای نوآوری در صنعت کفپوش، سنگ و کاشی

23 تا1ژانویه 2025 | مرکز کنوانسیون خلیج ماندالی، لاس وگاس 4 روز، 1200 غرفه دار، فرصتی بی نظیر برای: آشنایی با جدیدترین محصولات و فناوری ها: TISE WEST به عنوان بزرگترین نمایشگاه و رویداد تجاری در آمریکای شمالی، پیشگام در معرفی نوآوری های صنعت کفپوش، سنگ و کاشی است. ارتقا دانش و مهارت های خود: […]