وصول مالیات علی الحساب 2 درصدی از صادرات مواد خام و نیمه خام متوقف شد

وصول مالیات علی الحساب 2 درصدی از صادرات مواد خام و نیمه خام متوقف شد

به‌موجب بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402، درآمد حاصل از صادرات همه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به وصول منابع و مالیات بر درآمد این بند شد. با توجه به اعتراض صادرکنندگان […]