نمایش عتیقه جات برای پارک های ،باغ ها وبازسازی ها

نمایش عتیقه جات برای پارک های ،باغ ها وبازسازی ها

PETRA 2025- نمایش عتیقه جات برای پارک ها، باغ ها و بازسازی ها به PETRA 2025، نمایشگاهی بی نظیر از عتیقه جات برای پارک ها، باغ ها و بازسازی ها، از 11 تا 19 فوریه 2023 در مرکز نمایشگاهی Modena Fiere بپیوندید. این رویداد سالانه با هدف حرفه ای های تجارت و عموم مردم، فرصتی […]