نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات، کارخانه ها، فرآیندها و مواد اولیه سرامیک و متالورژی پودر

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات،

 سرامیتک – نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات، کارخانه ها، فرآیندها و مواد اولیه سرامیک و متالورژی پودر ، نمایشگاه سرامیتک که یک نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، تجهیزات، کارخانه ها، فرآیندها و مواد اولیه سرامیک و متالورژی پودر است، در میدان نمایشگاه Messe München در شهر مونیخ، آلمان برگزار خواهد شد. این رویداد برنامه‌ریزی […]