نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر

نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر

از 26 تا 29 آوریل 2023، کارشناسان این حوزه می توانند مجددا از بزرگترین گردهمایی صنعت سنگ طبیعی جهان – سنگ نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر – نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی و فناوری Jualismir بازدید کنند. با بیش از 50000 بازدید کننده از بیش از 100 کشور جهان ملاقات کنید. شرکت در رویدادی با […]