نمایشگاه بین المللی تجارت سنگ طبیعی و فناوری پردازش سنگنورنبرگ (آلمان)

نمایشگاه بین المللی تجارت سنگ طبیعی و فناوری پردازش

موضوع این مقاله نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی و فرآوری سنگ معروف به Stone-Tec است که در شهر نورنبرگ آلمان برگزار می شود. این رویداد یک نمایشگاه بزرگ تجاری برای صنعت سنگ طبیعی با تمرکز بر آلمان، اتریش، سوئیس و کشورهای همسایه است. این شرکت طیف گسترده ای از محصولات و خدمات را در بخش […]