فستیوال ملی طراحی سنگ، تجلی خلاقیت و نوآوری در پهنه ایران

فستیوال ملی طراحی سنگ، تجلی خلاقیت و نوآوری در پهنه ایران

مقدمه سنگ، عنصری دیرینه و باسابقه در تاریخ ایران زمین است. از دیرباز، ایرانیان از سنگ برای ساخت بناها، مجسمه‌ها، و دیگر اشیاء هنری و کاربردی استفاده می‌کرده‌اند. امروزه نیز، سنگ به عنوان یکی از مهم‌ترین مصالح در صنعت ساختمان و معماری شناخته می‌شود.  شمامی توانید برای کسب اطلاعات بیشتراز طریق پیچ انستاگرام فستیوال طراحی […]