سال نو مبارک

سال نو مبارک

برای سال جدیدت آرزوی تحول دارم آرزو می‌کنم که زندگی و جهانت به سوی سبز شدن متحول شود و حال دلت به احسن‌ترین حال‌ها برسد.🌷 آرزو می‌کنم سلامت بمانی و هرکجا گفتند “چه خبر”، با لبخند بگویی “سلامتی” اما نه از روی عادت، که از روی آگاهی…🌷آرزو می‌کنم روزهای تلخ گذشته، در گذشته‌ها جا بمانند […]