زمان‌بندی پاسخ‌دهی به مجوزهای سیستمی سهمیه واردات

زمان‌بندی پاسخ‌دهی به مجوزهای سیستمی سهمیه واردات

قابل توجه کاربران سامانه جامع تجارت ؛  به منظور اعمال قواعد پاسخ‌دهی به درخواست مجوزهای سیستمی سهمیه واردات در سال 1403، پاسخ‌دهی به درخواست مجوزهای سهمیه «واحدهای تولیدی»، «واحدهای بازرگانی» و  «ماشین آلات و تجهیزات خط تولید» در بازه زمانی 1402/12/27 تا 1402/12/29، متوقف خواهد بود و مجوز جدیدی در سهمیه‌های فوق در این بازه […]