ACETECH – دهلی نو و این نمایشگاه صرفا به صنعت ساختمان اختصاص دارد.

دهلی نو و این نمایشگاه صرفا به صنعت ساختمان

ACETECH یکی از نمایشگاه‌های برجسته و معتبر در صنعت ساختمان با تمرکز اصلی بر روی معماری، مصالح ساختمانی، نوآوری و طراحی است. این رویداد تجاری هر ساله در شهر دهلی نو برگزار می شود و به عنوان یک فرصت بی‌نظیر برای همایش تخصصی این صنعت شناخته می‌شود.برگزاری در2024/12/14 به مدت 4 روز در ACETECH، شرکت‌ها […]