دستور وزیر اقتصاد برای تداوم رویه تعیین ماهیت کالا در گمرک تا خرداد ۱۴۰۳‌‌

دستور وزیر اقتصاد برای تداوم رویه تعیین ماهیت کالا در گمرک تا خرداد ۱۴۰۳‌‌

بعد از بالا گرفتن اختلافات میان برخی دستگاههایی اجرایی ، موضوع تعیین ماهیت کالا در گمرک از سوی سازمان استاندارد با رویه جدیدی همراه شده بود. این موضوع تعیین تکلیف کالاهای وارداتی را با چالشهای تازه ای رو به رو کرده و ترخیص  اقلامی که نیاز به تعیین ماهیت دارند با شرایط مبهم مواجه شده […]