انتصابات در پایانه های مرزی از سوی گمرکات ج‌.ا.ایران

 انتصابات در پایانه های مرزی از سوی گمرکات ج‌.ا.ایران

با حکم معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران رضا عابدینی به سمت مدیر گمرک ماهیرود در استان خراسان جنوبی منصوب شد. با حکم معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران قاسم مطلبی به سمت مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه منصوب شد. با حکم معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران رضا قربانی به […]