توری Mega 25

توری Mega 25

توری فایبر گلاس مارامو
160 گرمی
چشمه 5×5
عرض 25 سانتی متر
طول هر رول 50 متر