توری Eros 120

توری Eros 120

توری فایبر گلاس مارامو
65گرمی
چشمه 3×3
عرض 120 سانتی متر
طول هر رول 200 متر