توری Eros 100

توری Eros 100

توری فایبر گلاس مارامو
65گرمی
چشمه 3×3
عرض 100 سانتی متر
طول هر رول 200 متر