برچسب: چرا نمایشگاه سنگ شیامن؟

  • چرا نمایشگاه سنگ شیامن؟

    چرا نمایشگاه سنگ شیامن؟

    این نمایشگاه که در سال 2001 تأسیس شد، از مزیت های جغرافیایی بندر شیامن در جنوب شرقی چین و خوشه های صنعتی در مناطق اطراف استفاده کامل کرده است. نمایشگاه شیامن، یک مرکز مهم برای بازار سنگ است که در آن مجموعه متنوعی از غرفه‌داران انواع سنگ‌های جدید، جدیدترین محصولات سنگی، فناوری‌های پیشرفته، ابزارهای خوب،…