برچسب: نمایشگاه صنایع دستیSALON DE LA CRÉATION ARTISANALE

  • نمایشگاه صنایع دستیSALON DE LA CRÉATION ARTISANALE

    نمایشگاه صنایع دستیSALON DE LA CRÉATION ARTISANALE

    سی و هفتمین نمایشگاه صنایع دستی تونس. سی و هفتمین سالون د آفرینش Artisanale امسال از 25 ژوئن تا 4 مارس2025برگزار می شود. این نمایشگاه در مرکز نمایشگاهی کرم در نزدیکی پایتخت تونس برگزار می شود. این رویداد دارای تاریخچه طولانی است، به طوری که دفتر ملی صنایع دستی (ONA) این سنت را در سال…