برچسب: نمایشگاه شیامن_چین۲۰۲۴

  • مجموعه های حاضر در پاویون سنگ ایران نمایشگاه شیامن_چین۲۰۲۴

    مجموعه های حاضر در پاویون سنگ ایران نمایشگاه شیامن_چین۲۰۲۴

    پرشين سنگ اسپادانا(PSS) شرکت  سنگ مرجان(MGT) شرکت سنگ اسکو(OSCO)شرکت فراسوی(FARASOY) شرکت پرفيمان تفت(PORFIMAN CO)شرکت سنگ صلصالی(SALSALI GROUP) شرکت پيشرو بايا صبا(HMG)شرکت عارف استون(AREF STONE)شرکت A.M.TIRAN STONE EXPO بازرگانی جعفر پورمحسنی(JPT)SHISHANMARBLE LIMITEDKALOUT STONE GROUPشرکت نک(NAK TRADING GROUP)سنگ جاده(JADDEH STONE)گروه توسعه معادن و صنايع سيلک(CIALK GROUP)شرکت طلوع آتيه هامون(DMG) سنگ ويدا(VIDA GROUP)شرکت اروند فراز سهند(ARLO STONE)شرکت سنگ…