برچسب: انجمن سنگ ایران

  • انجمن سنگ ایران

    انجمن سنگ ایران

    در سال ۱۳۷۹ تعدادی از افراد مجرب و با سابقه در بخش های مختلف صنعت سنگ کشور براساس نیازی که احساس نمودند بعد از برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی های لازم وجود یک تشکل فراگیر در این صنعت را ضروری دانسته و لذا با پیگیری کلیه مراحل لازم نسبت به تحقق این مهم اقدام نمودند…