توری Master A100-1000

توری Master A100-1000

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰۰ متر