توری Eros 160

توری Eros 160

توری فایبر گلاس مارامو
65گرمی
چشمه 3×3
عرض 160 سانتی متر
طول هر رول 200 متر