توری Elite 80

توری Elite 80

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 1×2
عرض 80 سانتی متر
طول هر رول 200 متر