توری Elite 200

توری Elite 200

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 2×1
عرض 200 سانتی متر
طول هر رول 200 متر