توری Elite 180

توری Elite 180

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 2×1
عرض 180 سانتی متر
طول هر رول 200 متر