توری Elite 130

توری Elite 130

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 2×1
عرض 130 سانتی متر
طول هر رول 200 متر