توری Cupido 180

توری Cupido 180

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 180 سانتی متر
طول هر رول 200 متر