توری فایبرگلاس 65 گرمی با چشمه های 3*3

توری فایبرگلاس 65 گرمی با چشمه های 3*3