توری +Master A150

توری +Master A150

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۵۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر