توری +Eros 100

توری +Eros 100

توری فایبر گلاس مارامو
65گرمی
چشمه 3×3
عرض 100 سانتی متر
طول هر رول 100 متر