توری Elite 160

توری Elite 160

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 2×1
عرض 160 سانتی متر
طول هر رول 200 متر