توری Cupido 130

توری Cupido 130

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 130 سانتی متر
طول هر رول 200 متر